Nexus Mutual (NXM) là gì? Tổng quan về dự án Nexus Mutual và token NXM

spot_imgspot_img

Nexus Mutual là một hình thức bảo hiểm phi tập trung cũng là một trong những dự án đi đầu DEFI mà nhiều người quan tâm. Cùng Thecoindesk tìm hiểu xem Wrapped NXM là gì và những thông tin cơ bản về đồng WNXM (Wrapped NXM) qua bài viết dưới đây nhé!

Nexus Mutual là gì?

Nexus Mutual là sản phẩm bảo hiểm dành riêng cho tiền điện tử nhằm bảo vệ người dùng khỏi các lỗ hổng trong hợp đồng thông minh.

Nexus Mutual là một giải pháp thay thế phi tập trung cho ngành công nghiệp bảo hiểm bằng cách sử dụng công nghệ blockchain để tạo ra một nhóm chia sẻ rủi ro cho mọi người. Nền tảng Nexus Mutual được xây dựng trên Ethereum, cho phép bất kỳ ai cũng có thể trở thành thành viên và mua bảo hiểm. 

Chức năng của dự án

Nexus Mutual xây dựng một giải pháp thay thế phi tập trung cho bảo hiểm. Nexus sẽ sử dụng công nghệ blockchain để xây dựng một nhóm tương hỗ tùy ý (một nhóm chia sẻ rủi ro) và tạo ra một “giải pháp thay thế do con người cung cấp cho bảo hiểm”.

Nền tảng được xây dựng trên chuỗi công khai Ethereum và cho phép bất kỳ ai cũng có thể trở thành thành viên và mua hợp đồng (Smart Contract Cover). Nó thay thế ý tưởng về một công ty bảo hiểm truyền thống, vì nó thuộc sở hữu toàn bộ của các thành viên. Mô hình khuyến khích sự tham gia vì các thành viên sẽ nhận được động lực kinh tế khi tham gia Đánh giá rủi ro, Đánh giá yêu cầu bồi thường và Quản trị.

Điểm nổi bật

Nexus Mutual là giải pháp bảo hiểm phi tập chung, nó thuộc sở hữu hoàn toàn của các thành viên mà không bị nắm giữ bởi một tổ chức tập trung nào. Nó có tính tương hỗ và mỗi thành viên có thể có các tokens đại diện cho tư cách thành viên của mình.

Mô hình này thúc đẩy sự tham gia vì các thành viên sẽ nhận được khoản phí khi tham gia đánh giá rủi ro, đánh giá yêu cầu bồi thường và quản trị.

Nexus Mutual đơn giản hóa việc định giá khi mà thành viên của quỹ không phải chứng minh rằng họ có bất kỳ tổn thất vật chất nào khi gửi yêu cầu bồi thường. Khi một yêu cầu bồi thường được đề xuất, các thành viên còn lại của quỹ sẽ bỏ phiếu để chấp thuận hoặc bác bỏ yêu cầu này.

Sản phẩm

Smart Contract Cover

Sản phẩm hoạt động như một bảo hiểm bao gồm các tổn thất tài chính phát sinh do sử dụng sai mã hợp đồng thông minh. Khi mua bảo hiểm, các thành viên được yêu cầu chọn một số tiền bảo hiểm cố định, được gọi là Số tiền bảo hiểm, được thanh toán cho các sự kiện như vụ hack DAO nếu được quy trình đánh giá khiếu nại chấp thuận .

Cover

Các Bên có thể thanh toán yêu cầu theo smart contract này nếu:

Địa chỉ smart contract được chỉ định hoặc địa chỉ smart contract có liên quan trực tiếp trong trường hợp của hệ thống  smart contract, bị tấn công trong thời gian bảo hiểm là kết quả trực tiếp của việc mã smart contract của nó bị sử dụng theo cách không mong muốn và có sự mất mát đáng kể tiền từ smart contract hoặc hệ thống  smart contract do bị hack, với các khoản tiền chuyển đến một địa chỉ khác mà chủ sở hữu ban đầu hoặc các chủ sở hữu không kiểm soát hoặc được thực hiện vĩnh viễn không thể thu hồi được và thành viên được bảo hiểm nộp đơn yêu cầu trong thời hạn bảo hiểm hoặc trong vòng 35 ngày kể từ ngày được bảo hiểm kết thúc.

Definitions

Số tiền bảo hiểm có nghĩa là số tiền Bảo hiểm do Thành viên được bảo hiểm chỉ định khi mua Smart Contract Cover.

Mất tiền có nghĩa là tổng số tiền bị mất do hack không phải là tổn thất của cá nhân Thành viên được bảo hiểm.

Vật chất 

Có nghĩa là vượt xa các chi phí liên quan đến khí liên quan đến việc vận hành hợp đồng; tổng số tiền bị mất ít nhất là 20% số tiền bảo hiểm.

Thời gian bảo hiểm có nghĩa là khoảng thời gian, tính bằng ngày, Thành viên được bảo vệ được bảo vệ theo Bảo hiểm này, do Thành viên được bảo hiểm chọn khi mua Cover và được nêu trong Dữ liệu Smart Contract của Thành viên.

Hệ thống  Smart Contract có nghĩa là một hợp đồng thông minh duy nhất hoặc một nhóm các Smart Contract có liên quan trực tiếp chạy trên mạng Ethereum công cộng không bao gồm bất kỳ đầu vào bên ngoài nào vào hệ thống đó như oracles, thợ đào, mạng Ethereum cơ bản và các cá nhân hoặc nhóm cá nhân tương tác với hệ thống.

Loại trừ

 • The Mutual không cung cấp Cover: 
 • Để mất tiền do lừa đảo
 • Vi phạm bảo mật khóa cá nhân,
 • Phần mềm độc hại,
 • Hack trao đổi hoặc bất kỳ hoạt động nào khác trong đó hợp đồng thông minh được bảo hiểm tiếp tục hoạt động như dự định.

Bất kỳ khiếu nại nào nếu Smart Contract hoặc hệ thống Smart Contract được triển khai chủ yếu cho mục đích yêu cầu trên Cover này và không phải để khách hàng sử dụng thực sự.

Đối với bất kỳ vụ tấn công nào xảy ra trong thời gian bảo hiểm nếu xảy ra vụ tấn công hoặc tiết lộ lỗi công khai đối với địa chỉ Smart Contract được chỉ định hoặc địa chỉ  Smart Contract có liên quan trực tiếp trong trường hợp của hệ thống Smart Contract, trước khi thời hạn bảo hiểm bắt đầu.

Đối với bất kỳ sự kiện nào trong đó đầu vào, bên ngoài hệ thống  Smart Contract, hoạt động theo cách không mong muốn và hệ thống Smart Contract tiếp tục hoạt động như dự định, trong đó đầu vào bao gồm nhưng không giới hạn; oracles, hệ thống quản trị, cấu trúc khuyến khích, hành vi của người khai thác và tắc nghẽn mạng.

Hệ thống Smart Contract

Hầu hết các ứng dụng Ethereum chính thống đều khá phức tạp và do đó bao gồm một số Smart Contract hoạt động cùng nhau. Mục đích của Smart Contract Cover là cho phép người dùng chỉ bao gồm một Smart Contract “lead” thể hiện sự bảo vệ chống lại việc sử dụng ngoài ý muốn của toàn bộ hệ thống.

Một số trường hợp ví dụ để xác định hợp đồng “lead” như sau:

Cover Termination

Cover ends when: đã có một xác nhận quyền sở hữu thành công trên Cover; hoặc thời hạn bảo hiểm được chỉ định khi mua đã kết thúc.

Yield Token Cover Cung cấp rủi ro xếp chồng lên nhau trên các giao thức và bảo vệ chống lại việc gỡ chốt mã thông báo mang lại lợi nhuận.

Rủi ro được bảo hiểm: 

De-peg – giá trị của mã thông báo được xác định bởi giá trị ngay trước khi vụ hack xảy ra.

Protocol Cover

Protocol Cover: Bảo vệ chống lại sự tấn công trên một giao thức cụ thể.

Rủi ro được bảo hiểm:

 • Mã được sử dụng theo cách ngoài ý muốn
 • Thiết kế kinh tế thất bại
 • Thất bại nặng nề về lời tiên tri
 • Các cuộc tấn công quản trị
 • Bảo vệ nội dung trên các giải pháp Lớp 2
 • Bảo vệ cho các hợp đồng thông minh không phải Ethereum
 • Bảo vệ cho một giao thức trên nhiều chuỗi.

Custody Cover

Custody Cover: Bảo vệ chống lại việc rút tiền và cắt tóc bị tạm dừng đối với số tiền của bạn được lưu trữ trên các sàn giao dịch tập trung.

Rủi ro được bảo hiểm:

 • Người giám sát bị tấn công khi người dùng mất hơn 10% tiền của họ; hoặc
 • Việc rút tiền từ người quản lý bị tạm dừng trong hơn 90 ngày.

Một số thông tin cơ bản về token Nexus Mutual (NXM)

 • Token Name: NXM Token.
 • Ticker: NXM.
 • Blockchain: Ethereum.
 • Contract: 0xd7c49cee7e9188cca6ad8ff264c1da2e69d4cf3b.
 • Token type: Utility + Governance.
 • Token Standard: ERC-20.
 • Total Supply: 7.504.457 NXM.
 • Circulating Supply: 7.504.457 NXM.

Các trường hợp sử dụng token NXM trong hệ sinh thái

Mua bảo hiểm

Người tham gia có thể mua bảo hiểm bằng ETH, DAI hoặc NXM. Nếu thanh toán bằng ETH hoặc DAI, hệ thống sẽ chuyển đổi thành NXM, sau đó sử dụng NXM đó để mua bảo hiểm..

Quản trị

Tất cả các thành viên của quỹ đều có thể tham gia bỏ phiếu cho các đề xuất hoặc gửi 1 đề xuất mới. NXM được sử dụng như phiếu bầu và sẽ bị khóa trong vòng 7 ngày nhằm đảm bảo rằng các thành viên bỏ phiếu có trách nhiệm với các quyết định mà họ đưa ra. Tham gia bỏ phiếu sẽ kiếm được NXM.

Đánh giá yêu cầu bồi thường

NXM có thể được các thành viên của quỹ stake để bỏ phiếu cho các yêu cầu bồi thường trong một khoảng thời gian và sẽ được hoàn trả lại sau thời gian này. Nếu người bỏ phiếu gian lận, lượng NXM đã stake vào của thành viên đó sẽ bị đốt. Bỏ phiếu chống lại kết quả đồng thuận dẫn đến việc lượng token đã stake vào sẽ bị khóa trong một thời gian dài hơn.Bỏ phiếu với sự đồng thuận sẽ kiếm được NXM.

Đánh giá rủi ro bằng việc cung cấp vốn bảo hiểm

Thành viên của quỹ có thể tham gia đánh giá rủi ro bằng việc cung cấp vốn bảo hiểm thông qua việc stake các token NXM vào địa chỉ hợp đồng thông minh đã chọn. Sau đó, NXM token đã stake sẽ bị khóa và có thể được hủy bỏ bất cứ lúc nào tùy thuộc vào thời gian rút tiền 90 ngày.

Tokenomics

Đội dự án ban đầu phát hành 3 triệu NXM token. Token được phân phối như sau:

 • 1,000,000 token được phân phối cho Nexus Mutual Foundation
 • 1,300,000 token được phân phối cho đội dự án
 • 700,000 token được phân phối cho các nhà đầu tư seed investors

NXM cũng luôn được tạo mới để phục vụ cho hoạt động của dự án, theo Nexustracker.io tổng nguồn cung hiện tại là: 6.907.197 NXM.
 Phân bổ nguồn cung hiện tại:

Đội ngũ phát triển

 • Hugh Karp – Công ty được thành lập bởi Hugh Karp, chuyên gia bảo hiểm và người đam mê Blockchain từ năm 2011.
 • Roxana Danila – Roxana Danila là CTO, và cô ấy đã có hơn 5 năm kinh nghiệm trong việc dẫn dắt và xây dựng các sản phẩm phần mềm. Trước đây được hỗ trợ bởi Entrepreneur First & Tech Lead tại Facebook. Tham gia vào tiền điện tử trước khi nó nguội.
 • Các thành viên hội đồng quản trị bao gồm Nikita Arora , Reinis Melbardis , Graeme Thurgood, và Nick Munoz-McDonald, Kayleigh Petrie là giám đốc truyền thông.

Với hơn 22 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực dịch vụ tài chính, Steve Barker – Người sáng lập và Giám đốc điều hành của SwapForex giữ vai trò cố vấn dự án.
 Evan Van Ness , người sáng lập WeekInEthereum.com, cũng là một cố vấn. 

Partner – Đối tác

Dự án cũng đang phát triển và hợp tác với những tổ chức như: Solidified, Incentival, London Crypto Services, GovBlocks… Mong rằng trong tương lai sẽ có nhiều dự án hợp tác hơn để thúc đẩy tiềm năng của Nexus Mutual.

Tài chính

Đóng góp chiến lược được dẫn đầu bởi Collider Ventures với sự tham gia của Nick Tomaino’s 1confirmation, Blockchain Capital, Version One, Dialectic, 1kx và một số nhà đầu tư thiên thần.

Quá trình gọi vốn:

 • Seed Round: Vào năm 2018
 • Lượng vốn kêu gọi được: 1,400,000 USD
 • Lượng token phát hành: 700,000 NXM
 • Giá token trung bình: 2 USD
 • Venture Round: 2/2021
 • Lượng vốn kêu gọi được: 2,700,000 USD

Lộ trình phát triển

Tính đến thời điểm viết bài, Nhà sáng lập NXM Hugh nói:Roadmap sắp tới phát triển ba chủ đề chính:

 • Lộ trình sản phẩm
 • Mở rộng quy mô vốn
 • Phân quyền

Cụ thể: 

 • Liên kết Khiếu nại với Tổn thất Thực tế 
 • NFT Based Cover – điều này sẽ biến Cover thành NFT, có nghĩa là Cover có thể được gửi đến các địa chỉ khác.
 • Khoản thanh toán khi yêu cầu bồi thường một phần
 • Stacked Risk Cover
 • Lỗi Oracle nghiêm trọng

Tầm nhìn rộng hơn của họ là cho phép chấp nhận bất kỳ loại rủi ro nào: rủi ro hợp đồng thông minh, rủi ro về oracle, rủi ro tiền điện tử cũng như rủi ro bên ngoài tiền điện tử như động đất và bão. Vì vậy, một số sản phẩm nền tảng cơ bản sẽ tạo ra nhiều sản phẩm hơn trong tương lai và những sản phẩm này là những sản phẩm cụ thể hơn có thể giúp Nexus Mutual tăng trưởng trong thời gian tới. 

Đối thủ cạnh tranh

Đối thủ cạnh tranh của NXM như: Tidal, INSUR, Bridge, NAYMS, COVER, NSUR,..

Các ví lưu trữ WNXM token​

WNXM là một token ERC-20 nên có thể lưu trữ trên bất kỳ ví nào chứa được token ERC-20.

Bạn có thể lưu trữ WNXM trên các ví sau: TronLink, Tron Wallet, Ledger Nano S, Huobi Wallet, Trust Wallet, Cobo Wallet, Atomic Wallet, TokenPocket…

Ngoài ra, bạn cũng có thể lưu trữ WNXM trên các sàn giao dịch lớn và uy tín mình đã đề cập ở phía trên, Nhưng nếu muốn nắm giữ lâu dài thì bạn nên hạn chế sử dụng cách này để tránh các trường hợp sàn bị hack.

Community – Cộng đồng

Kết luận

Với sự gia tăng DeFi và tổng giá trị bị khóa, việc có thể thực hiện các hợp đồng bảo hiểm trên các hợp đồng thông minh có giá trị hàng triệu USD là điều không cần bàn cãi. Nexus Mutual đã thực hiện một cách tiếp cận sáng tạo trong nỗ lực cung cấp bảo hiểm cho hệ sinh thái Ethereum.

Nexus Mutual (NXM) có tiềm năng cách mạng hóa không gian Defi bằng cách bảo hiểm trước những rủi ro liên quan đến hợp đồng thông minh. 

Hy vọng với những thông tin trên, các bạn đã có những đánh giá riêng của mình về dự án Nexus Mutual (NXM) để có thêm một lựa chọn trong quyết định đầu tư của mình.  Mọi người có góc nhìn hay sự phân tích nào về dự án Nexus Mutual thì thảo luận ở dưới cùng Thecoindesk nhé!

 

Bài viết liên quan

GỬI PHẢN HỒI

Vui lòng để lại bình luận!
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Đọc nhiều nhất

spot_img

Subscribe

- Never miss a story with notifications

- Gain full access to our premium content

- Browse free from up to 5 devices at once