Yuga Labs sắp ra mắt trò chơi Legends of the Mara

Theo ghi nhận của Thecoindesk, dự án metaverse Otherdeed for Otherside của Yuga Labs sắp ra mắt trò chơi 2D Legends of the Mara (LOTM), tiến nối sự kiện 2nd Trip diễn ra cách đây ít ngày.

Một loại NFT mới trong LOTM gọi là Mara, có thể tiến hóa thành Koda, một nhân vật hàng đầu trong thế giới Otherdeed. Người dùng cần nắm giữ NFT Otherdeed for Otherseed để claim NFT Veesel.

nh

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr