Yuga Labs đưa ra cảnh báo sau khi Premint bị hack

Yuga Labs sở hữu BAYC cảnh báo người dùng sẽ có nhiều thủ đoạn lừa đảo hơn trong tương lai. Trước đây vào tháng 6, Co-founder của họ cũng từng cảnh báo tương tự đến người dùng.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr