YGG hoàn thành khoản tài trợ 13,8 triệu USD do DWF Labs và a16z dẫn đầu

Theo ghi nhận của Thecoindesk, hiệp hội trò chơi Yield Guild Games (YGG) đã huy động được 13,8 triệu USD thông qua gọi vốn, dẫn đầu là DWFLabs và a16zCrypto. Người đồng sáng lập YGG Gabby Dizon tiết lộ rằng YGG sẽ sử dụng số tiền mới để phát triển dự án và nhiều điều thú vị trong tương lai.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr