Ý bỏ ngỏ khả năng cấp phép hoạt động trở lại cho OpenAI

Theo ghi nhận của Thecoindesk, Cơ quan Bảo vệ Dữ liệu Ý (Garante) đã đề xuất một loạt yêu cầu để chatbot ChatGPT có thể tiếp tục sử dụng tại quốc gia này.

Hôm 12/4, Garante đã đưa ra một loạt các yêu cầu cụ thể để OpenAI đáp ứng vào cuối tháng và cho biết chính quyền Ý sẽ đình chỉ lệnh cấm tạm thời đối với việc xử lý dữ liệu người dùng của OpenAI sau khi giải quyết các mối quan ngại, do đó khả năng OpenAI sẽ được mở lại ở Ý.

Khoảng hai tuần trước, Garante đã mở cuộc điều tra OpenAI, công ty phát triển sản phẩm chatbot ChatGPT, với lý do cáo buộc vi phạm các quy tắc thu thập dữ liệu, đồng thời tuyên bố cấm sử dụng ChatGPT và tạm thời hạn chế OpenAI xử lý dữ liệu người dùng Ý.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr