Wintermute tuyên bố đã trả các khoản nợ hàng trăm triệu USD

Wintermute, một đơn vị market maker có tiếng trong thị trường crypto, khẳng định đã hoàn trả rất nhiều tiền cho các chủ nợ trong những tuần qua.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr