Voyager đã chấp thuận trả lại 270 triệu đô la tiền mặt cho khách hàng

Thẩm phán Michael Wiles, người đang chủ tọa vụ án của Voyager tại Tòa án Phá sản Hoa Kỳ ở New York, đã chỉ định Voyager trả lại tiền của khách hàng được giữ trong tài khoản giám sát tại Ngân hàng Thương mại Metropolitan (MCB). Con số đó hiện là 270 triệu đô la, The Wall Street Journal đưa tin.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr