Ví ZenGo đang huy động vốn mở rộng Series A trị giá 10 triệu USD

Theo ghi nhận của Thecoindesk, nhà cung cấp dịch vụ ví và bảo mật mã hóa ZenGo đang lên kế hoạch huy động 10 triệu USD tài trợ mở rộng Series A với mức định giá 100 triệu USD, cùng mức định giá với tài trợ Series A của ZenGo hai năm trước và đang tìm cách tăng vòng Series B vào cuối năm nay.

Trước đây, ZenGo đã hoàn thành vòng gọi vốn Series A trị giá 20 triệu USD vào tháng 4/2021, dẫn đầu là Insight Partners và các quỹ mã hóa Distributed Global, Austin Rief Ventures, Benson Oak, Samsung Next, Elron, Collider Ventures, FJ Labs và những người khác đã tham gia đầu tư.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr