Variant gọi vốn 450 triệu USD cho hai quỹ đầu tư crypto mới

Quỹ đầu tư crypto Variant cho biết đã huy động được 450 triệu USD và sẽ dùng để ươm mầm cho các dự án tiền mã hóa mới.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr