TreasureDAO phát hành TIP-14 sắp mở DEX MagicSwap

TreasureDAO, Marketplace NFT trên Arbitrum, phát hành TIP-14 và có kế hoạch ra mắt DEX MagicSwap. 

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr