Thứ trưởng cho biết tiền mã hóa rất cần thiết cho cuộc chiến Ukraine

Kể từ khi cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine bắt đầu, tiền mã hóa đã trở thành một công cụ thiết yếu để tiếp cận các nhà đầu tư nhằm thu hút sự ủng hộ của họ trong việc gây quỹ cho nỗ lực chiến tranh đang diễn ra của đất nước.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr