The Graph khởi chạy giai đoạn 2 của kế hoạch mở rộng Arbitrum One

Theo ghi nhận của Thecoindesk, giao thức The Graph sẽ sớm khởi chạy giai đoạn 2 của kế hoạch mở rộng Arbitrum One trong vài ngày tới để kích hoạt phần thưởng chỉ số.

Giai đoạn đầu tiên đã hoàn thành trong tháng 2 vừa qua, giúp tăng tốc độ tham gia của người dùng vào mạng và tiết kiệm phí gas thông qua việc mở rộng Layer-2. Kế hoạch sử dụng Arbitrum One để mở rộng trên Layer-2 của The Graph được chia thành ba giai đoạn như sau:

  • Giai đoạn 1: Triển khai và kích hoạt giao thức đã hoàn thành. Giao thức sẽ cùng tồn tại trên Layer-1 và Layer-2, nhưng hợp đồng thông minh của token GRT sẽ tiếp tục chạy trên Layer-1.
  • Giai đoạn thứ hai là kích hoạt phần thưởng chỉ số sau khi giao thức chạy ổn định trên Arbitrum One.
  • Giai đoạn thứ ba là chuyển dần phần thưởng chỉ số sang Layer-2 và nhiều điều khác.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr