Sui Network ra mắt testnet

Sui Network, dự án blockchain Layer-1 được tạo bởi các cựu kỹ sư Meta (trước đây là Facebook), thông báo về việc mở tesnet, cho người dùng tham gia trải nghiệm sớm.

Tuy nhiên, như những lần trước, Sui nhấn mạnh không có kế hoạch cho đợt airdrop trong tương lai.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr