Solana sẽ tổ chức sự kiện ra mắt sản phẩm “Điện thoại Solana Web3 Saga” vào ngày 14/4

Theo nguồn tin chính thức, điện thoại di động Solana Web3 Saga sẽ tổ chức sự kiện ra mắt sản phẩm vào lúc 1:00 ngày 14 tháng 4. Bên dự án sẽ phát trực tiếp hội nghị trên trang web chính thức, Twitter và Youtube.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr