Socios.com nhận giấy phép cung cấp dịch vụ tài sản ảo ở Tây Ban Nha

Theo ghi nhận của Thecoindesk, nền tảng NFT Socios.com đã được Ngân hàng Tây Ban Nha chấp thuận để đăng ký làm nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP). Socios.com được phép cung cấp giao dịch tài sản tiền điện tử ở Tây Ban Nha tuân thủ các quy tắc chống rửa tiền và tài trợ cho khủng bố (AML/CTF) của Ngân hàng Trung ương, với việc đăng ký có hiệu lực từ ngày 21/3/2023.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr