Số lượng ví Polygon tăng 12% trong quý 2/2022

Polygon dần phục hồi mạnh mẽ trở lại sau thời gian dài sụt giảm giá trị. Báo cáo quý 2 mới đây cho thấy số lượng địa chỉ Polygon và khối lượng giao dịch mạng lưới này tăng đáng kể.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr