Scroll ra mắt phiên bản testnet của mạng Ethereum L2 zk-EVM trên Goerli testnet

Theo ghi nhận của Thecoindesk, Scroll đã phát hành phiên bản testnet của mạng Ethereum L2 trên mạng thử nghiệm Goerli, đây là giai đoạn thử nghiệm để chuyển zk-EVM từ pre-alpha sang alpha. Cho đến nay, Scroll đã có sẵn để dùng thử trên mạng thử nghiệm dựa trên bản sao Ethereum của dự án. Ngoài ra, một cầu nối đã được xây dựng giữa mạng thử nghiệm Goerli và Move để chuyển nội dung. Được biết, Zk-EVM là mạng lớp 2 được xây dựng trên Ethereum, sử dụng ZKP để đạt được khả năng mở rộng.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr