Real Vision: SOL sẽ có sự tăng trưởng tốt hơn ETH trong đợt phục hồi lần này

CEO Real Vision và chuyên gia vĩ mô Raoul Pal cho rằng trong đợt phục hồi ngắn lần này thì SOL sẽ tăng giá nhanh và nhiều hơn ETH.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr