Qatar tài trợ cho công ty con ra mắt nền tảng Web 3.0 Charity

Theo ghi nhận của Thecoindesk, Qatar Funds Charity, một công ty con của Qatar Funds, thông báo rằng họ sẽ ra mắt một nền tảng từ thiện blockchain có tên Web 3.0 Charity, nhằm mục đích thúc đẩy sự phát triển nhanh chóng của công nghệ blockchain trong khu vực và giúp mọi người quyên góp cho tổ chức từ thiện một cách đơn giản, minh bạch, hiệu quả và an toàn hơn.

Ngoài ra, Qatar Funds Charity cũng tiết lộ rằng họ sẽ tích cực tham gia vào thị trường mã hóa trong tương lai để thay đổi cách mọi người quyên góp cho các tổ chức từ thiện.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr