Polygon ra mắt Polygon zkEVM Public Testnet thứ hai

Polygon đã ra mắt mạng thử nghiệm công khai Polygon zkEVM thứ hai, giới thiệu các nâng cấp đệ quy để tối ưu hóa thời gian kiểm chứng từ 10 phút ban đầu xuống còn 4 phút. Polygon không tiết lộ mốc thời gian cụ thể cho việc ra mắt mainnet, nhưng cho biết đó là “bước cuối cùng trước khi ra mắt mainnet”. Như đã báo cáo trước đây, Polygon đã ra mắt mạng thử nghiệm công khai Polygon zkEVM đầu tiên vào tháng 10 năm nay.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr