Opensea ra mắt dịch vụ phí giao dịch bằng 0 và kích hoạt dịch vụ tiền bản quyền tùy chọn

Theo ghi nhận của Thecoindesk, Opensea đã thông báo rằng do những thay đổi trong môi trường sinh thái của thị trường NFT, những điều chỉnh lớn sau đây sẽ được thực hiện:

1. Bắt đầu hoạt động giao dịch 0 phí có giới hạn thời gian.

2. Kích hoạt dịch vụ bản quyền tùy chọn với một tiêu chuẩn tối thiểu là 0,5%, áp dụng cho tất cả chuỗi ngoài chuỗi về thực thi tiền bản quyền.

3. Cập nhật bộ lọc nhà điều hành để cho phép các thị trường NFT có cùng chính sách cùng tăng tính thanh khoản của thị trường.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr