Oases tiết lộ mainnet của NFT Marketplace Với Seedpad

Oases đã công bố ra mắt mạng chính vào ngày 24/8, đây là NFT marketplace on-chain, phi tập trung được xây dựng trên Ethereum. Nền tảng này đã khởi chạy testnet vào ngày 15/6 và trao phần thưởng cho những người tham gia sớm.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr