Những thương hiệu thời trang lớn như Nike, Gucci kiếm hàng trăm triệu đô la từ NFT

Theo dữ liệu từ Dune Analytics thì những thương hiệu thời trang lớn bao gồm Nike, Gucci, Dolce & Gabbana, Adidas và Tiffany,… đã kiếm hơn 260 triệu đô la từ thị trường NFT. Trong khi đó chỉ riêng Nike thì khối lượng ở thị trường thứ cấp đạt gần 1,3 tỷ đô la.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr