Ngân hàng tiền điện tử Protego Trust Bank đã sa thải hơn một nửa số nhân viên của mình

Theo ghi nhận của Thecoindesk, ngân hàng tiền điện tử Protego Trust Bank đã sa thải hơn một nửa số nhân viên của mình, dù đang tìm cách huy động nguồn vốn mới nhưng không thành công.

Vào năm 2021, Protego Trust đã hoàn thành khoản tài trợ Series A trị giá 70 triệu USD và năm ngoái đã bổ nhiệm năm nhân vật kỳ cựu ở Phố Wall, bao gồm cả Brian Brooks, cựu Giám đốc điều hành Văn phòng Kiểm soát tiền tệ Hoa Kỳ (OCC) vào ban cố vấn của mình.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr