Nền tảng NFT Pinata huy động thành công 18 triệu đô la

Gã khổng lồ đầu tư của Thung lũng Silicon, Greylock dẫn đầu vòng Series A đầu tư 18 triệu đô la cho Pinata.

Pinata cung cấp cơ sở hạ tầng cho phép người sáng tạo phân phối NFT đến nhiều marketplace khác nhau. Pinata có hơn 240.000 người dùng toàn cầu.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr