Một quỹ đầu tư rút 312 triệu USDC từ Circle và chuyển lên sàn

Theo ghi nhận của Thecoindesk, dữ liệu của Lookonchain cho thấy một quỹ bí ẩn đã rút 312 triệu USDC khỏi Circle trong vòng 8 giờ sau và chuyển chúng sang sàn giao dịch. Đồng thời, Coinbase thông báo rằng họ sẽ không còn chấp nhận hoặc thanh toán với Silvergate, công ty này đã bắt đầu rút USDC từ Circle và chuyển sang sàn giao dịch 13 giờ trước, trùng hợp thông tin của Lookonchain.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr