Moonbeam (GLMR) đã sẵn sàng tích hợp với Osmosis

Moonbeam sẽ chính thức tích hợp với Osmosis dựa trên Cosmos. Từ bây giờ, người dùng có thể dễ dàng thực hiện swap token giữa Polkadot và Cosmos. Đây được xem là bước tiến lớn giữa hai hệ sinh thái này. 

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr