Micro Elements là một trò lừa đảo bỏ trốn, với mức giảm hơn 95%

Theo CertiK, dự án TheMicroElements (TME) là một trò lừa đảo, với mức giảm hơn 95% và khoảng 548.600 đô la đã bị đánh cắp. 

Địa chỉ BSC 0xd631464f596e2ff3b9fe67a0ae10f6b73637f71e. Hãy cẩn thận để không nhầm lẫn TME với các token khác.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr