MicroStrategy mua thêm 2.500 Bitcoin

Trong 2 tháng vừa qua, MicroStrategy đã gom nhiều BTC, cụ thể:

01/11 và 21/12: Mua 2,395 BTC tại $17,871

22/12: Bán 704 BTC tại $16,776

24/12: Mua 810 BTC tại $16,845

Tổng kết: MicroStrategy đã mua tổng cộng 2,500 BTC trong 2 tháng vừa qua. Hiện tại đang nắm giữ số lượng BTC lên tới 132,500 BTC ~ 4.03 tỷ đô, với chi phí trung bình là $30,397 / 1 BTC.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr