MetaMask phiên bản v10.28 thêm chế độ hiển thị NFT

Theo ghi nhận của Thecoindesk, MetaMask thông báo rằng phiên bản v10.28 mới nhất hỗ trợ chế độ xem NFT, người dùng cần kích hoạt tính năng phát hiện NFT tự động, tất cả token tiêu chuẩn ERC-721 và 1155 sẽ hiển thị. Thông qua bản cập nhật này, MetaMask hỗ trợ gửi token tiêu chuẩn ERC-721 và sẽ sớm thêm chức năng gửi token tiêu chuẩn ERC-1155.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr