Magic Eden giới thiệu phần thưởng kim cương

Theo ghi nhận của Thecoindesk, nền tảng giao dịch NFT Magic Eden đã giới thiệu chương trình phần thưởng kim cương, cho phép người dùng kiếm kim cương theo các nhiệm vụ khác nhau và mở khóa nhiều phần thưởng hơn trong Magic Eden.

Ba cách để nhận phần thưởng kim cương như sau: Niêm yết NFT trên Magic Eden và bán thành công; đấu giá NFT trên Magic Eden và được chấp nhận; cải thiện thông tin cá nhân.

Ngoài ra, điểm trung thành của người dùng được sử dụng để xác định hệ số nhân cho số kim cương kiếm được, với điểm trung thành 100% kiếm được hệ số nhân gấp đôi. Mức độ trung thành được kiểm tra cứ sau 24 giờ và hệ số nhân mức độ trung thành được áp dụng khi kiếm được kim cương. Tính toán điểm trung thành có tính đến hoạt động của người dùng trong sáu tháng qua.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr