Luật sư yêu cầu tuyên án quản chế 12 tháng với Cựu Giám đốc Phát triển Kinh doanh BitMEX

Các công tố viên Hoa Kỳ đã yêu cầu tòa án kết án ông Greg Dwyer, Cựu Giám đốc Phát triển Kinh doanh của BitMEX, 12 tháng quản chế vì vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng Hoa Kỳ. Trước đây đã có thông tin rằng ông Greg Dwyer đã thay đổi lời nhận tội tự nguyện của mình trong phiên tòa hình sự vào tháng 8, sau khi những người đồng sáng lập BitMEX là Arthur Hayes, Benjamin DeloSamuel Reed cũng tự nguyện nhận tội trong các vụ án tương ứng và đã xoay sở để tránh án tù vào thời điểm đó.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr