Kraken: Tổng khối lượng giao dịch trên ADA tăng gần gấp 3 so với đầu năm

Sàn giao dịch tiền điện tử Kraken gần đây có một báo cáo về hoạt động giao dịch trên blockchain ADA, qua đó cho thấy khối lượng giao dịch tăng 268% so với đầu năm.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr