Kể từ ngày 10 tháng 3, dòng tiền ròng của USDC đã vượt quá 10 tỷ đô la Mỹ và lượng lưu thông đã giảm hơn 23%

Kể từ khi các nhà quản lý Hoa Kỳ đóng cửa Ngân hàng Thung lũng Silicon vào ngày 10 tháng 3, dòng tiền ròng của các token USDC đã vượt quá 10 tỷ đô la và tổng lưu thông đã giảm xuống còn 33 tỷ đô la, giảm 23%. Đồng thời, giá trị thị trường USDT tăng khoảng 9 tỷ USD lên 79 tỷ USD.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr