Hyosung America bán BTC trong 175.000 trụ ATM

Hyosung America đã ký một thỏa thuận hợp tác với nhà cung cấp tiền điện tử DigitalMint cho phép mua Bitcoin (BTC) trên 175.000 máy ATM của công ty đặt tại Hoa Kỳ.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr