Hyakki, một nền tảng ứng dụng và tiếp thị NFT, hoàn thành khoản tài trợ trị giá 2 triệu đô la

Hyakki, một nền tảng ứng dụng và tiếp thị NFT, đã hoàn thành khoản tài trợ 2 triệu đô la Mỹ, do StepVC, Druid Ventures, Multi-Dao và các tổ chức khác dẫn đầu tham gia vào quá trình ươm tạo. Được biết, Hyakki cam kết xây dựng cơ sở hạ tầng tiếp thị và ứng dụng cho Web3 và NFT, sử dụng AR, bản đồ thế giới thực, chuỗi chéo và các công nghệ khác để cung cấp các dịch vụ tiếp thị và kịch bản ứng dụng cho các thương hiệu Web2 và Web3. Hyakki NFT là series NFT sáng lập được khởi chạy bởi nền tảng Hyakki.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr