Haru Invest nhận được ủy quyền VASP của Litva cho các hoạt động tại EU

Theo ghi nhận của Thecoindesk, tin tức từ Businesswire cho thấy nền tảng quản lý tài sản kỹ thuật số Haru Invest thông báo rằng công ty con Haru EU Limited UAB thành lập tại EU hợp pháp hoạt động sau khiđược VASP cấp phép. Hiện tại, Haru Invest có thể cung cấp các dịch vụ trao đổi tiền điện tử và ví/lưu ký.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr