Giao thức liên lạc Web3 Wallet Connect ra mắt ứng dụng nhắn tin Web3 Inbox

Theo ghi nhận của Thecoindesk, giao thức Wallet Connect công bố ra mắt ứng dụng nhắn tin Web3 Web3 Inbox, hỗ trợ dịch vụ trò chuyện và thông báo đẩy giữa các ví và người dùng có thể đăng ký tham gia danh sách chờ. Năm 2022, Wallet Connect đã hoàn thành khoản tài trợ Series A trị giá 11 triệu USD.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr