Giao thức DeFi SafeMoon trên BNB Chain bị tấn công, thiệt hại 8,9 triệu USD

Theo ghi nhận của Thecoindesk, giao thức DeFi trên BNB Chain, SafeMoon, đã bị tấn công, dẫn đến mất khoảng 8,9 triệu USD trong nhóm thanh khoản. Nhóm SafeMoon đã xác nhận sự cố bảo mật và cho biết họ sẽ cố gắng hết sức để khắc phục thiệt hại.

Dữ liệu từ Peckshield cho thấy bản cập nhật gần đây của SafeMoon đã giới thiệu một “lỗi ghi công khai”, trong đó tin tặc có thể sử dụng mã để tăng token SFM một cách giả tạo và sau đó bán đủ token trở lại nhóm thanh khoản trong cùng một giao dịch để rút WBNB khỏi tài khoản một cách nhanh chóng.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr