Giá SOL phục hồi nhờ được Vitalik Buterin tweet

Vitalik Buterin viết trên Twitter: “Một số người đã nói với tôi rằng Solana có một cộng đồng nhà phát triển vô cùng thông minh, và giờ đây khi những kẻ cơ hội đã bị đào thải, blockchain này có một tương lai xán lạn ở trước mắt.

Dù tôi không thể khẳng định điều gì vì chỉ là người ngoài, nhưng tôi hy vọng cộng đồng này có cơ hội để phục hồi trở lại.”

Ngay sau khi phát biểu của Vitalik Buterin được chia sẻ, giá SOL đã phục hồi nhẹ từ vùng đáy 8 USD và hiện đã trở lại khu vực 10 USD.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr