Frank DeGods sẽ ‘hồi sinh’ 535 NFT trên blockchain Bitcoin

Theo ghi nhận của Thecoindesk, Frank DeGods, nhà sáng lập DeGods, thông báo rằng 535 DeGods NFT đã bị phá burn trước đó đã được “hồi sinh” thông qua Ordinals trên blockchain Bitcoin. Frank DeGods cho biết những NFT này không được tạo ngẫu nhiên và cùng nằm trong một block. Theo dữ liệu từ Dune Analytics, số lượng Bitcoin NFT hiện tại được mint bởi giao thức Ordinals đã lên tới 77.059.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr