ENS đã đăng ký hơn 430.000 tên miền mới trong tháng 9, mức cao kỷ lục

Vào ngày 4 tháng 10, theo dữ liệu của DuneAnalytics, số lượng tên miền được đăng ký mới trong dịch vụ tên miền Ethereum ENS trong tháng 9 đã vượt quá 430.000, đạt 437.365, lập kỷ lục về số lượng tên miền được đăng ký cao nhất trong một tháng. Ngoài ra, ENS đã đăng ký tổng cộng 2.642.046 tên miền.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr