Theo dữ liệu, tổng khối lượng giao dịch của thị trường mã hóa vào ngày 26 tháng 12 là 25,307 tỷ đô la Mỹ, tăng 27,4% so với mức tăng trong một ngày vào ngày 25 tháng 12.Như đã báo cáo trước đây, tổng giao dịch thị trường tiền điện tử đã giảm xuống còn 19,859 tỷ đô la vào ngày 25 tháng 12, mức thấp nhất kể từ ngày 3 tháng 3 năm 2019, khi tổng khối lượng giao dịch là 17,731 tỷ đô la.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr