Độ khó khai thác Bitcoin tăng 7,56% lên 46,84 T

Theo ghi nhận của Thecoindesk, Bitcoin đã mở ra sự điều chỉnh về độ khó khai thác ở block 782208 và tăng 7,56% lên 46,84T, thiết lập mức cao kỷ lục mới. Công suất tính toán trung bình hiện tại của toàn mạng là 345,76 EH/s.

Ảnh: OKLink

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr