Địa chỉ tấn công chính FTX đã nhận 21155 ETH từ ba địa chỉ tấn công khác

Trong 40 phút qua, địa chỉ tấn công FTX (địa chỉ bắt đầu bằng 0x59ab, được đánh dấu là “FTXAccountsDrainer”) đã nhận được 21.155 ETH từ ba địa chỉ: “FTXAccountsDrainer2”, “FTXAccountsDrainer5” và “FTXAccountsDrainer6” “. Tính đến thời điểm hiện tại, địa chỉ bắt đầu bằng 0x59ab nắm giữ gần 180.000 ETH, trị giá hơn 220 triệu đô la Mỹ, ngoài ra, nó còn nắm giữ 48.458.800 DAI, 14.389.200 PAXG và các token khác.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr