DefiLlama ra mắt chức năng theo dõi quá trình mở khóa token

Theo ghi nhận của Thecoindesk, nền tảng phân tích dữ liệu on-chain, DefiLlama, đã ra mắt chức năng theo dõi quá trình mở khóa token, cho phép người dùng xem các dự án sẽ mở khóa một số lượng lớn token trong tương lai, cũng như số lượng token được phát hành mỗi ngày để đưa ra những quyết định kịp thời.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr