Đề xuất phân phối lại phí xSushi cho các kho tiền đã bị rút lại

Giám đốc điều hành mới của SushiSwap đã cập nhật trên diễn đàn quản trị. Xem xét phản hồi từ các cuộc thảo luận của cộng đồng, đề xuất chuyển hướng phí được khởi xướng đã bị rút lại trước đó và một phiên bản mới của đề xuất sẽ được phát hành lại để thảo luận sau tuần này. Như đã báo cáo trước đó, Jared Gray đã khởi xướng một đề xuất mới trong cộng đồng SushiSwap để thiết lập Kanpai chuyển 100% phí đến địa chỉ multi-signature của kho bạc, địa chỉ này có thể chuyển tất cả các khoản phí đã trả cho chủ sở hữu xSushi sang kho bạc, cung cấp hỗ trợ cho hoạt động của nó.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr