Đề xuất LidoDAO bán 10 triệu token LDO cho Dragonfly Capital bác bỏ

Cuộc bỏ phiếu về đề xuất bán token cho Dragonfly Capital đã kết thúc vào hôm qua. Phần thắng đã thuộc về gần 600 thành viên, đại diện cho 43 triệu token Lido DAO (LDO), bỏ phiếu chống lại đề xuất này.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr