Conic ra mắt quỹ Omnipools

Theo ghi nhận của Thecoindesk, Conic, một giao thức thanh khoản thông qua Curve, thông báo ra mắt quỹ Omnipools. Người dùng có thể gửi một tài sản vào Omnipools và sau đó Omnipools sẽ phân bổ các tài sản này cho các pool thanh khoản khác nhau trên Curve, từ đó giúp người dùng tiếp cận nhiều nhóm thanh khoản Curve.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr