Cộng hòa Trung Phi yêu cầu hỗ trợ của Ngân hàng Trung ương khu vực trong việc soạn thảo các quy định về tiền mã hóa

Một báo cáo mới đã tuyên bố Cộng hòa Trung Phi, quốc gia đầu tiên ở châu Phi hợp pháp bitcoin, gần đây đã yêu cầu sự hỗ trợ của ngân hàng trung ương khu vực trong việc phát triển khuôn khổ quy định về tiền mã hóa.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr